pastors

 

 

            NEW!!

獻上生命祭禱告手冊


Awana兒童事工


sl24

 

華恩裝備學堂

        宣教報告

培材基金及神學生消息

華恩十年藍圖

 
 
網上聽道 New!!
教會最新消息New! 
主日崇拜程序表

小組巡禮

 兒童牧區, 青少牧區, 成青牧區, 長者牧區

新朋友天地
猛料推介
聚會時間及地點
颱風及暴雨安排
教會感恩影片
近屆浸禮 

 

領袖登入

廖牧師安息假
2014/02/12, Wednesday

廖牧師於8月1日起至9月15日作第二階段安息假。請為廖牧師休假期間有美好休息,靈力充沛代禱。期間由朱廣量牧師署任堂主任。

 
Copyrights (c) 2007 Huaen Church All Rights Reserved.
Joomla Templates