top of page

職場「生命廖理」飯局—最新消息


耶穌係邊個?耶穌點解要死?信心...點先算有?祈禱... 咩嚟㗎?廖德漢牧師與你一起飯局,一起啓發人生,轉化生命!


⭐ 一齊飯局 ⭐ 播放啓發新世代影片 ⭐ 炮製心意小食(主廚-亞華)


地點:佐敦渡船街28號寶時商業中心14樓 (華恩堂)

📨 有興趣可網上報名或於Facebook私訊留位,下次飯局優先通知!
74 次查看
bottom of page